• เหมือง
  • เหมืองหินปูน เขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
  • เหมืองหินปูน เขาโต๊ะกรัง อ.ละงู จ.สตูล
  • เหมืองหินปูน ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
  • เหมืองแร่ทองคำ อ.วังสะพุง จ.เลย
  • เหมืองแร่โปแตซ จ.อุดรธานี
  • เหมืองแร่โปแตซ วานรนิวาส จ.สกลนคร
  • เหมืองแร่ลิกไนต์ บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง
 • ที่ดิน
  • กรณีบุกรุกอุทยานบุโหลน อ.ละงู จ.สตูล
  • กรณีบุกรุกพื้นที่สร้างท่าเทียบเรือ อ่าวกุ้ง จ.ภูเก็ต
  • กรณีที่ดินจะนะ จ.สงขลา
  • กรณีที่ดินอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
  • กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านแลง จ.ระยอง
  • กรณีบุกรุกอุทยานแก่งกระจาน บางกลอย จ.เพชรบุรี
 • ทะเลและชายฝั่ง
  • กรณีเขื่อนกันคลื่น หาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา
  • กรณีเขื่อนกันคลื่น หาดมหาราช อ.สทิ้งพระ จ.สงขลา
  • กรณีเขื่อนกันคลื่น หาดม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา
  • กรณีเขื่อนกันคลื่น หาดสะกอม อ.เทพา จ.สงขลา
  • กรณีก่อสร้างท่าเรือบางหลิง อ.เทพา จ.สงขลา
  • กรณีเขื่อนกันคลื่น อ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • กรณีเขื่อนกันคลื่น คลองวาร จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • กรณีเครื่องมือประมง (โพงพาง) จ.สมุทรสงคราม
 • โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
  • กรณีโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ สาริกา อ.นครนายก
  • กรณีปั๊มแก๊ส LPG จ.ชัยนาท
 • โครงการพัฒนา
  • โครงการทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
  • โครงการสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
  • โครงการท่อก๊าซ ไทย-มาเลย์ จ.สงขลา
  • โครงการท่าเรือน้ำลึก ปากบารา จ.สตูล
  • โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บ้านคู อ.จะนะ จ.สงขลา
  • โครงการผังเมือง จ.นครศรีธรรมราช
  • โครงการขุดลอกคลองลำพะเนียง จ.หนองบัวลำภู
  • โครงการสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จ.อุดรธานี
  • โครงการสายส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวต์ จ.ชัยภูมิ
  • โครงการขุดเจาะสำรวจปิดตรเลียม นามูล จ.กาฬสินธุ์
  • โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ท่าสามัคคี จ.ลำปาง
  • โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ผาปัง จ.ลำปาง
  • โครงการป้องกันน้ำท่วม อ.แม่ใจ จ.พะเยา
  • โครงการบ่อบำบัดน้ำเสีย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
  • โครงการสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จ.น่าน
 • SLAPPs
  • คดีธรรมเกษตร
  • คดี Greenpeace
  • คดีคุณปรัชญ์ นักข่าว Greennews
  • คดีคุณวรา
  • คดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • คดีคุณวันชัย สื่อเถื่อน
  • กรณีโรงไฟฟ้าเทพา
 • ข้ามพรมแดน
  • เขื่อนไซยะบุรี
  • เขื่อนปากเบง
  • โรงงานน้ำตาลมิตรผล อุดมมีชัย