เครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

กลุ่มรักษ์เขาโต๊ะกรัง อ.ควนโดน จ.สตูล

สมาคมประมงพื้นบ้านท้องถิ่น อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด บ้านนาหนองบง อ.วังสะพุง จ.เลย