งานอาสาสมัคร

ศูนย์ข้อมูลชุมชน ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจประเด็นสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยนักกฏหมายและอาสาสมัคร