มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (CRC) คือ องค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชุมชน ด้านสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน และสิทธิในสิ่งแวดล้อม ตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) กติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) และหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGP on BHR) โดยมูลนิธิทำงานในประเด็นดังกล่าวทั้งในประเทศไทย ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

“สร้างการเข้าถึงความยุติธรรม เพื่อ การมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและสงบ”

ร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน ด้วยการบริจาคเงิน โดยสามารถโอนเงินไปได้ที่

บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน ชื่อบัญชี มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน เลขที่บัญชี 2110902901 ประเภท ออมทรัพย์

ผู้บริจาคเงินสามารถแจ้งขอการโอนเงิน เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน ด้วยการส่งข้อความแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่ ไปยังเพจ

หรือ อีเมลล์ crcthai@gmail.com เพื่อมูลนิธิจะได้ดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ท่านต่อไป

หมายเหตุ: ใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการหักภาษีใดๆได้