ศูนย์ข้อมูลชุมชนเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ทำงานในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ทำงานในการสร้างความมั่นใจให้ชุมชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชุมชน ในขณะเดียวกันยังติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และสิ่งแวดล้อม


ร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
เลขที่บัญชี 211-090-2901 ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน