เขื่อนไซยะบุรี

เขื่อนไซยะบุรี ตั้งอยู่บนแม่น้ำโขงกิโลเมตรที่ 1,931 กินพื้นที่ดั้งเดิมปริมาณ 112 ไร่ พื้นที่หัวงานมีการระเบิดแก่งน้อยใหญ่ เริ่มก่อสร้าง 2012 ในแขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ห่างจากประเทศไทยนับจากอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประมาณ 200 กิโลเมตร โดยโครงการเป็นเขื่อนคอนกรีตยาว ยาว 810 เมตร โดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 175 เมกะวัตต์ จำนวน 7 เครื่อง เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทย มีระบบสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์มายังไทย ผ่านจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดขอนแก่น และขนาด 60 เมกะวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าให้แก่ สปป. ลาว รวมกำลังผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 1,285 เมกะวัตต์ โดยมีบริษัทไทย ได้ก่อตั้งบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์จำกัด เป็นผู้พัฒนาโครงการ และได้รับการกู้ยืมเงินจากธนาคารไทย 5 แห่ง ได้เริ่มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ เดือนตุลาคม 2019 ในช่วงที่ได้มีการทดลองไฟฟ้าเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน ได้ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำโขงเชิงประจักษ์ แล้งอย่างผิดปกติ ต้นไคร้ยืนต้นตาย ซากปลาแห้งตายกลางลำน้ำโขง ปลากระชังตาย น้ำโขงฟ้าคราม ไกขึ้นผิดปกติ ปลาอพยพผิดฤดูกาล เกษตรกรไม่สามารถปลูกผักได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องย้ายท่อประปาในการสูบน้ำ ย้ายโป๊ะเรือ และต้องดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ปี 2012 ประชาชนจากเครือข่าย 8 จังหวัดแม่น้ำโขงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองต่อหน่วยงานราชการไทย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรี เพื่อขอให้มีการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเหมาะสม และการจัดการรับฟังความคิดเห็นอย่างจริงจัง ต่อมาศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกคำฟ้องจึงได้มีการอุทธรณ์คดีไปยังศาลปกครองสูงสุด โดยคดีนี้ถือเป็นคดีข้ามพรมแดนคดีแรกในศาลปกครองไทย