กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่หินปูน ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนแตกร้าวและเกิดมลพิษทางเสียง

คำพิพากษาชั้นต้น ศาลจังหวัดสงขลา คุณนฤมล

คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์ ศาลจังหวัดสงขลา คุณนฤมล

คำพิพากษาศาลชั้นต้น กรณีเขาคูหา 9 คน