13 เครือข่ายภาคประชาสังคมออกแถลงการณ์ เรียกร้องรบ.ทหารคืนพื้นที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น-ยุติการดำเนินคดีต่อ “นายบารมี ชัยรัตน์ ผู้ประสานงานสมัชชาคนจน”

“ คืนพื้นที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ”

…ยุติการดำเนินคดีต่อ นายบารมี ชัยรัตน์…!!

จากคดีข้อกล่าวหาที่มีต่อ นายบารมี ชัยรัตน์ ผู้ประสานงานสมัชชาคน ในการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ” ร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใด มิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญฯ” ซึ่งจะต้องเข้าไปรายงานตัวตามหมายเรียกของสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 นั้น

ตลอดระยะเวลาของการยึดอำนาจของทหารที่นำโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ คสช. ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา พื้นที่ในการแสดงความเห็น พื้นที่ในการแสดงออกทางการเมือง ตามวิถีทางของประชาธิปไตย ได้ถูกลิดรอนและปิดกั้นการแสดงออกอย่างมาก ปัญหาของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ถูกจำกัดขอบเขตและพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งปัญหาที่ได้รับ บางกรณีถึงขั้นถูกข่มขู่ คุกคาม ขับไล่ โดยอ้างนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลทหาร ทั้งที่โดยความเป็นจริงแล้ว ประเทศที่จะมีการพัฒนาอย่างรุดหน้า คือประเทศเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งการแสดงความคิดเห็น การร้องเรียนนำเสนอปัญหา แต่ภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาล คสช. กลับดำเนินการในสิ่งตรงกันข้ามทั้งสิ้น

พวกเราในนามกลุ่ม/เครือข่าย และองค์กร ที่ลงชื่อแนบท้ายในแถลงการณ์นี้ จึงมีข้อเรียกร้องต่อสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว ต่อไปนี้

1. ให้รัฐบาลทหารยุติการจับกุมดำเนินคดีต่อนายบารมี ชัยรัตน์ ผู้ประสานงานสมัชชาคนจนในข้อกล่าวหาตามกฎหมายอาญา มาตรา116 นี้ โดยไม่มีเงื่อนไข

2. ให้รัฐบาลจงเร่งคืนพื้นที่เสรีภาพ การแสดงออกทางการเมือง การเคลื่อนไหวนำเสนอปัญหาของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนา และเสรีภาพในการใช้ชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งยุติการใช้กำลังและกฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมต่อคนจนที่ปกป้องสิทธิชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชนด้วยแนวทางสันติวิธีโดยทันที

3. ดำเนินการให้มีการเลือกตั้ง คืนอำนาจอธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเร็วที่สุด

ด้วยความเคารพ

“ ในเสรีภาพ สิทธิชุมชน และความเท่าเทียมกันของเพื่อนมนุษย์ ”

5 สิงหาคม 2558

กลุ่ม/เครือข่าย และองค์กร ที่ร่วมลงชื่อในแถลงการณ์

– คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.)

– เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีสาน

– ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอีสาน

– เครือข่ายนักสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน

– เครือข่ายนักวิชาการนิเวศวัฒนธรรมอีสาน

– เครือข่ายพลังงานยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์

– เครือข่ายป่าชุมชน จ.สุรินทร์

– โครงการทามมูล

– กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา

– เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน

– ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพประชาชนนครราชสีมา

ที่มาภาพ : มติชนออนไลน์