ฟื้นฟูกู้ชีวิต ระบบนิเวศ – สังคม – สุขภาพ | รายการคุณเล่า เราขยาย

CRC ชวนติดตามรายการ #คุณเล่าเราขยาย

ในประเด็น ฟื้นฟูระบบนิเวศ-สังคม-สุขภาพของไทย

ฟังเวทีเสวนาวิชาการ RCCT เพื่อเติมศักยภาพชุมชนนักเล่าเรื่องสาธารณะถึงความสำคัญในการปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

รวมถึงการต่อสู้และความพยายามฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านในพื้นที่เหมืองหินดงมะไฟ จ.หนองบัวลำภู

และชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด จังหวัดเลย ที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำ

ชวนทำความเข้าใจ Restorative Culture หรือ วัฒนธรรมการฟื้นฟูสังคมและระบบนิเวศ โดย คุณบำเพ็ญ ไชยรักษ์ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา

และเรื่องการประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยคุณ ส.รัตนมณี พลกล้า ผู้ประสานงานและทนายความมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน