คดีลำพะเนียง จ.หนองบัวลำภู

กรณี ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำลำพะเนียง ฟ้องกรมชลประทาน กรมเจ้าท่า ให้ฟื้นฟูลำพะเนียง

คำฟ้อง