คดีเขื่อนไซยะบุรี

กรณี เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐให้ยกเลิกโครงการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรี

คำแก้อุทธรณ์

คำพิพากษา