คดีเขาคูหา จ.สงขลา

กรณี ชาวบ้านฟ้องเหมืองหินความผิดฐานละเมิดและทำให้เสียทรัพย์

คำฟ้อง