คดีอ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

กรณี ชาวบ้านจำนวน 9 ราย ฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้เพิกถอนโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดอ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

คำฟ้อง

คำให้การ

คำคัดค้านคำให้การ

คำพิพากษา