คดีบ้านแหง จ.ลำปาง

กรณี ชาวบ้านกลุ่มรักษ์บ้านแหง ต.แหง อ.งาว จ.ลำปาง ฟ้องเพิกถอนการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์

คำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-3, 5

คำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4

คำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6

คำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 7

คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น