คดีหาดม่วงงาม จ.สงขลา

กรณี คนหาดม่วงงาม ฟ้องศาลปกครองพิจารณายุติโครงการ และรื้อถอน เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล

คำฟ้อง

เอกสารท้ายคำฟ้อง

คำให้การกรมโยธาธิการและผังเมือง

คำให้การกรมเจ้าท่า

คำคัดค้านคำให้การ

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด