ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มประชาชน เคลื่อนไปหน้าทำเนียบรัฐบาล

30 พ.ค.2565 หลังจากกลุ่มขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มประชาชนปักหลังชุมนุมเข้าสู่วันที่ 8 ที่หน้าองค์การสหประชาติ(UN) โดยกลุ่มฯ ใช้ชื่อบริเวณดังกล่าวว่า หมู่บ้านราษฎร์ธรรมนูญ เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. …. วันนี้ (30 พ.ค.) เวลาประมาณ 9.00 น. กลุ่มดังกล่าว ไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยกเลิกการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว 

คำประกาศ ต้องยกเลิกการผลักดัน ‘ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ….’ โดยเด็ดขาด

คุณค่าและความหมายของการรวมกลุ่มไม่ควรเป็นกฎหมาย เพราะคุณค่าและความหมายที่แท้จริงของการรวมกลุ่ม คือ สังคม วัฒนธรรม อุดมคติและอุดมการณ์ ซึ่งเป็นคุณค่าและความหมายหลากหลายมิติในเจตจำนงของชีวิตมนุษย์ แต่รัฐบาลเผด็จการทหารของประยุทธ์พยายามใช้อำนาจโดยสร้างกฎหมายเพื่อควบคุม ทำลาย หรือจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่ม หรือพยายามลดทอนคุณค่าและความหมายของการรวมกลุ่มให้เป็นแค่กฎหมาย นี่จึงเป็นสิ่งที่เรา ‘ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน’ ยอมไม่ได้

การรวมกลุ่มในสังคมมนุษย์เต็มไปด้วยอุดมคติ อุดมการณ์ และความรุ่มรวยทางวัฒนธรรม ซึ่งจะใช้อำนาจโดยการสร้างกฎหมายมาลดทอนคุณค่าและความหมายเหล่านี้มิได้

แม้แต่ตัวกฎหมายเองก็มีคำถามถึงความชอบธรรมในการใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติ หรือเอาตัวเองและพรรคพวกอยู่เหนือกฎหมายของเผด็จการประยุทธ์ ว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐสภากึ่งเลือกตั้งที่เป็นผลพวงจากการใช้อำนาจรัฐประหารให้ได้มามีความชอบธรรมในการออกกฎหมายเพื่อบริหารกิจการบ้านเมืองหรือไม่

เป้าหมายเดียวของพวกเราคือจะต้องล้มร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. …. ให้จงได้ เรารู้ว่าเส้นทางนี้ยังทอดยาว นี่ไม่ใช่ยกแรกและไม่ใช่ยกสุดท้าย เรากำลังอยู่ในเส้นทางสู่ชัยชนะด้วยความหวัง ความฝัน ความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างเต็มเปี่ยม

เราขอให้คำมั่นสัญญาต่อกันว่า วันนี้ไม่ว่าจะบรรลุตามข้อเรียกร้องให้เผด็จการประยุทธ์ยกเลิกการผลักดัน ‘ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ….’ โดยเด็ดขาดหรือไม่ เราจะไม่ย่อท้อสิ้นหวังใด ๆ ทั้งสิ้น เราเชื่อมั่นว่าตลอดแปดวันที่เราได้มาใช้ชีวิตร่วมกัน ณ หมู่บ้านราษฎร์ธรรมนูญ เรากำลังอยู่บนเส้นทางสู่ชัยชนะ

เรากำลังปีนบันไดไปทีละขั้น ๆ เพื่อสู่หนทางแห่งชัยชนะในท้ายที่สุด

ถ้าวันนี้ไม่บรรลุผลทั้งหมดนั่นหมายความว่าหนทางสู่ชัยชนะยังต้องใช้เวลา และเราจะไม่ย่อท้อสิ้นหวังใด ๆ เพื่อเดินทางไปถึงจุดนั้นใช่ไหมพี่น้อง

ขอให้พี่น้องประสานมือประสานใจต่อกัน รำลึกถึงช่วงเวลาอันงดงามเหล่านี้ จดจำเอาไว้เป็นความภาคภูมิใจของชีวิต เรากำลังเขียนประวัติศาสตร์เพื่อบอกเล่าไล่เรียงเรื่องราวบนท้องถนนที่กำลังนำเราไปสู่เส้นทางแห่งชัยชนะด้วยการล้มร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ….’ ให้จงได้

หยุดมรดก คสช. หยุด พ.ร.บ. การรวมกลุ่ม

เผด็จการจงพินาศ ประชาราษฎร์จงเจริญ

ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน

ณ หมู่บ้านราษฎร์ธรรมนูญ หน้าอาคาร UN ถนนราชดำเนินนอก

30 พฤษภาคม 2565